Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden, waar u mee akkoord gaat indien u uw kind inschrijft bij Scouting Pegasus.

Lidmaatschap & Contributie.

1.Alle jeugd- en kaderleden van Scoutinggroep Scouting Pegasus dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland.
2. Aspirant kaderleden zijn bij inschrijving verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag te overleggen.
3. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende aspirant lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Dit document dient te worden afgegeven aan de teamleider van het speltak.  
4. Na inschrijving ontvangt het lid een bevestiging van de penningmeester.
5.Het lidmaatschapsgeld dient in de eerste week van de maand te zijn betaald.
6. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de groepsraad.
7. Leden en hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen bij een verhoging van de contributie minimaal twee maanden van tevoren bericht hierover.
8. Het lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk bij de penningmeester en is van kracht per de maand volgend op de maand van opzegging (uiterlijk 2 dagen voor het einde van de nieuwe maand i.v.m. verwerking). Een email sturen is ook mogelijk en kan naar:  penningmeester@scoutingpegasus.nl
9. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.
10. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
11. Bij contributieachterstand (langer dan 3 maanden) kan tot sanctiemaatregelen als schorsing of royement van het desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.


SEPA incasso formulier

Aansprakelijkheid

12. Scoutinggroep Scouting Pegasus is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
13. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
14. Leden van Scoutinggroep Scouting Pegasus vallen automatisch onder de collectieve, secundaire ongevallen en WA-verzekering van Scouting Nederland. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Scoutinggroep Scouting Pegasus heeft voor kampen of weekenden geen aanvullende reisverzekering.
15. Indien de teamleider het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan Scouting Pegasus hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.

Overige

16. Bij het scoutingthema hoort een uniform (Scoutfit). Bij inschrijving dient u deze aan te schaffen voor eigen rekening en zich aan de uniformvoorschriften van het betreffende speltak te houden. Het uniform bestaat uit een blouse met de Scouting Pegasus groepsdas. De blouse (Scoutfit) kunt u aanschaffen bij de Scoutshop óf bestellen via www.scoutshop.nl.  De groepsdas en installatie tekens kunt u aanschaffen via de winkel van Scouting Pegasus.  https://scoutingpegasus.nl/winkel/
17. Er worden door de groep acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. Er wordt van u verwacht dat u en/of uw kind aan deze actie(s) een bijdrage levert om deze actie(s) tot een succes te maken.
18. Scoutinggroep Scouting Pegasus heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens de activiteiten gemaakt wordt te gebruiken voor PR doeleinden zonder aparte toestemming van het lid. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar: info@scoutingpegasus.nl
16. Het huishoudelijk reglement van Scouting Pegasus is van toepassing. Deze worden bij aangaan van het lidmaatschap als PDF bestand naar het lid gemaild.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.