Contributie

Home » Contributie
Scouting Pegasus

Contributie

Ook wij hebben natuurlijk te maken met heel veel kosten. We verbruiken samen best veel gas, water en licht. Daarbij hebben wij verzekeringen en materiaal dat verzekerd moet worden en de huur en onderhoud van ons gebouw. Niet te vergeten, de contributie aan de Regio en aan Scouting Nederland. Verder betalen we vaak jullie trainingen en cursussen. Vergeet ook niet de spullen voor de opkomsten en de programma’s.

Ondanks het feit dat alle kader- en bestuursleden 100% vrijwilliger zijn, de programma’s die zij maken kosten geld. We proberen bij Scouting Pegasus de contributies toch zo laag mogelijk te houden om Scouting voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

De bedragen zijn vanaf 1 januari 2022 als volgt:
€ 12,50 per maand voor Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts.
€ 35,00 per kwartaal voor Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts.
€ 130,00 per jaar voor Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts.
€ 5,- per maand voor PlusScouts (per 1 mei 2022)

Voor Jeugdleden is bij de contributie één weekendkamp per jaar inbegrepen. (op een door de leiding bepaalde datum en op eigen terrein) 

Bij Scouting Pegasus kan de periodieke contributie automatisch worden geïncasseerd. Dit scheelt onze penningmeester veel tijd en maakt de financiële geldstroom voor de groep een stuk overzichtelijker. We starten met de betaling van contributie op het moment dat de inschrijving van het (jeugd)lid heeft plaatsgevonden. Bij de inschrijving kun je een machtigingsformulier (SEPA Formulier) downloaden waarmee je kunt regelen dat de contributie automatisch wordt geïncasseerd . Na beëindiging van het lidmaatschap wordt ook de automatische incasso gestopt.

De machtiging voor de automatische incasso kan je vinden op deze pagina. Je moet deze digitaal of met pen invullen, afdrukken, ondertekenen en ten slotte bij de eerstvolgende opkomst bij het kader van je speltak inleveren.

Heb je vragen over de automatische incasso, of heb je andere vragen over de contributie, neem dan contact op met onze penningmeester Kim. (penningmeester@scoutingpegasus.nl)

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.